Disclaimer

Deze website bevat algemene informatie m.b.t. de employer brand van AutoBinck Group. Hoewel de informatie op deze website uiterst zorgvuldig en zo actueel mogelijk is samengesteld, kunnen wij geen garantie, impliciet of expliciet, geven of de informatie compleet en correct is en of de producten, diensten en de gerelateerde graphics beschikbaar zijn. Aan de inhoud kunnen derhalve op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Op geen enkele wijze zijn wij aansprakelijk voor verlies van data of beschadiging van systemen, direct of indirect, door het bezoeken van deze website.

Op deze website bevinden zich links naar andere websites, die zich buiten de controle van AutoBinck Group bevinden. Wij hebben geen invloed op de content en de beschikbaarheid van deze sites. De links betekenen evenmin een aanbeveling voor de informatie of diensten op deze sites.

Hoewel we alles in het werk hebben gesteld om de website te allen tijde online te houden, neemt AutoBinck Group geen verantwoordelijkheid voor, en voelt zich evenmin aansprakelijk voor, tijdelijke uitval door technische zaken buiten onze controle.

Over ons

AutoBinck Group is een Nederlands familiebedrijf dat zich richt op mobiliteit en energie. Alle 1.700 medewerkers zorgen ervoor dat AutoBinck Group meebeweegt met veranderingen in de wereld, innoveert en voorop blijft lopen. Inmiddels is AutoBinck Group uitgegroeid tot een hoofdrolspeler op de Europese mobiliteitsmarkt. Daarnaast investeert AutoBinck Group in het toegankelijk maken van duurzame energie, door het voor iedereen (financieel) bereikbaar maken van woningverduurzaming.

Meer over ons

AutoBinck Group